หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์


Institute of Technology of Cambodia ประเทศ กัมพูชา เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

อัพเดท 05.06.2557 อ่านจำนวน 1 ครั้ง

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีโอกาสต้อนรับ  Dr. In Sokneang  จาก Institute of Technology of Cambodia ประเทศ กัมพูชา  เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน สถาบันฯ และได้เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหารที่ทำหน้าที่ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพทางเคมี จุลินทรีย์ในอาหาร เครื่องดื่มและผลิตผลทางการเกษตรอื่นๆ  ซึ่งมี น.ส.เปรมรัตน์ จิตหาญ เป็นผู้ให้ข้อมูลและตอบคำถาม  
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000