หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ > หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร รับมอบและอบรมอุปกรณ์สำหรับโครงการตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาระบบการใช้จ่ายเงิน ภายในมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นสังคมไร้เงินสด (Cashless Society)

อัพเดท 16.07.2561 อ่านจำนวน 45 ครั้งสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จัดการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2561 ในวันที่ 13 กรกฏาคม 2561 ณ ชั้น G อาคารอมรภูมิรัตน

อัพเดท 13.07.2561 อ่านจำนวน 34 ครั้งเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ดร.ดาลัด ศิริวัน รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินรอบชิงชนะเลิศโครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 10 (Food Innovation Contest 2018) จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) เพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านนวัตกรรมอาหารของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอ...

อัพเดท 13.07.2561 อ่านจำนวน 28 ครั้งกระทรวงแรงงาน ยกระดับกุ๊กไทยสู่สากล จับมือ 16 หน่วยงาน ดันครัวไทยสู่ครัวโลก

อัพเดท 13.07.2561 อ่านจำนวน 12 ครั้งเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร "การประกอบอาหารไทยและการบริหารจัดการร้านอาหารไทย ระดับมืออาชีพ" รุ่นที่ 50 ภายใต้โครงการ "พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อป้อนธุรกิจอาหารไทยทั่วโลก" โดย ดร.ดาลัด ศิริวัน รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน กล่าวรายงาน และดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิ...

อัพเดท 13.07.2561 อ่านจำนวน 16 ครั้ง... 1 2 3 4 5 ...

 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000