หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ > หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม

เมื่อวันที่18 กันยายน 2560 รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวถึงรายงานความร่วมมือและความสำคัญของโครงการฯ ในพิธีปิดโครงการการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการอาหารแปรรูปตามมาตรฐานเพื่อการส่งออก และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ความรู้ด้านการตลาด และพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อต่อยอดทางธุรกิจ” ณ โรงแรมดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา หาดจอมเทียน จ...

อัพเดท 22.09.2560 อ่านจำนวน 10 ครั้งเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย Okayama Prefectural University และหารือความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับท่านอธิการบดี Prof.Dr.Hideaki Tsuji และรองอธิการบดี Prof.Dr. Yoko Oki ณ มหาวิทยาลัย Okayama Prefectural University ประเทศญี่ปุ่น

อัพเดท 19.09.2560 อ่านจำนวน 32 ครั้งเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร "การประกอบอาหารไทยและการบริหารจัดการร้านอาหารไทย ระดับมืออาชีพ" รุ่นที่ 49 ประจำปีงบประมาณ 2560 ภายใต้โครงการ "พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อป้อนธุรกิจอาหารไทยทั่วโลก" โดย คุณจุฬาลักษณ์ จารุนุช รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา กล่าวรายงาน และดร.จงรัก วัชรินท...

อัพเดท 19.09.2560 อ่านจำนวน 38 ครั้งข้อมูลพื้นฐานสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

อัพเดท 25.07.2560 อ่านจำนวน 1 ครั้งหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ คอลัมน์รอบรู้เรื่องอาหารปลอดภัย ฉบับวันที่ 14 กันยายน 2560 ได้เผยแพร่บทความของ ดร.ดาลัด ศิริวัน หัวหน้าฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้เรื่อง “ไฟโตนิวเทรียนท์” สารอาหารฟังก์ชั่น ในผักและผลไม้

อัพเดท 14.09.2560 อ่านจำนวน 67 ครั้ง... 1 2 3 4 5 ...

 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000