หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ > หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม

ข้อมูลพื้นฐานสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

อัพเดท 01.02.2560 อ่านจำนวน 2,008 ครั้งเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเปิดงานประชุมวิชาการด้านโภชนาการ แบรนด์ เฮลธ์ คอนเฟอร์เรนซ์ 2017 และทรงประทานโล่แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลทุนวิจัยแบรนด์ เฮลธ์ รีเสิร์ช อวอร์ด 2017 จัดโดยบริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับ หน่วยงานต่าง ๆ ในหัวข้อ "อาหาร โภชนาการ และการส่งเสริมสุขภาพสำหรับสังคมผู้สูงอายุยุค 4.0" เพ...

อัพเดท 17.11.2560 อ่านจำนวน 24 ครั้งระหว่างวันที่ 11 – 15 พฤศจิกายน 2560 รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เดินทางเข้าร่วมประชุม Praticipation in 2017 JKTC International Student Seminar ณ University of Seoul ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

อัพเดท 17.11.2560 อ่านจำนวน 14 ครั้งเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดแถลงข่าว งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560 ขึ้น ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ภายใต้แนวคิด "ตามรอยพระยุคลบาท บนเส้นทางสู่เกษตร 4.0" เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและแสดงสินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ พึ่งพาตนเองเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นเกษตรกรมืออาชีพ โดยมีคุณสุพจน์...

อัพเดท 17.11.2560 อ่านจำนวน 29 ครั้ง::ข่าวประชาสัมพันธ์:: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเรียนเชิญร่วมการสัมมนาเผยแพร่ผลงาน โครงการวิจัยครัวไทยสู่ตลาดโลก พร้อมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง อาหารไทย: เพิ่มมูลค่าอย่างไรให้ก้าวไกลไปทั่วโลก โดย คุณ คุณนูรอ โซ๊ะมณี สเต็ปเป้ ประธานกรรมการบริษัท บลู เอเลเฟ่นท์ จำกัด (มหาชน) วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.30-20.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอ...

อัพเดท 16.11.2560 อ่านจำนวน 16 ครั้ง... 1 2 3 4 5 ...

 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000