หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ > หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม

ระหว่างวันที่ 10 – 14 มกราคม 2561 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ Gistda ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา, สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และภาคเอกชนในพื้นที่จัดงาน “มหกรรมนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก” หรือ “EECi แฟร์” มุ่งเป้าใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และทรัพยากรมนุษย์ เป็นกลไกขับเคลื่อนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมใน...

อัพเดท 18.01.2561 อ่านจำนวน 12 ครั้งประชาสัมพันธ์ :: โครงการฝึกอบรมจำนวน 2 หลักสูตร สมัครฟรี!!! โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน” (EVA) และ โครงการฝึกอบรบหลักสูตร “พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย” (Research Manager: RM) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน” (EVA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 19 มีนาคม 2561...

อัพเดท 18.01.2561 อ่านจำนวน 17 ครั้งวันที่ 17 มกราคม 2561 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ นำกลุ่มเกษตรกร จำนวน 15 คน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานสถาบันฯ โดยมี คุณพิศมัย ศรีชาเยช รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ, คุณวรพล เพ็งพินิจ ผู้จัดการโรงงานผลิต 1, คุณภูวิษณุ์ โพธิสุข ผู้จัดการโรงงานผลิต 2 และคุณเตือนใจ ส่งสุข หัวหน้าฝ่ายการตลาด เป็นผู้ให้การต้อ...

อัพเดท 18.01.2561 อ่านจำนวน 10 ครั้งเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 คุณสดใส หาญชนะ กรรมการบริหาร /ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) เข้ามอบกระเช้าดอกไม้สวัสดีปีใหม่ให้กับสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โดยมีคุณพัทธินันท์ วาริชนันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย เป็นผู้รับมอบกระเช้า ณ ชั้น 2 อาคารอมรภูมิรัตน

อัพเดท 17.01.2561 อ่านจำนวน 11 ครั้งเปิดรับสมัครเข้าฝึกอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการประจำปี 2561

อัพเดท 15.01.2561 อ่านจำนวน 333 ครั้ง... 1 2 3 4 5 ...

 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000