หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ > หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม

ข้อมูลพื้นฐานสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

อัพเดท 01.02.2560 อ่านจำนวน 2,251 ครั้งวันที่ 12 มีนาคม 2561 รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันฯ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด นำโดย คุณฉัตรชัย ปานอยู่ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, คุณเนตรนภางค์ ธีระวาส ประธานเจ้าหน้าที่สายการบริการลูกค้า, คุณสัญชาญ สถาพรวุฒิคุณ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการบนเครื่องบิน และ...

อัพเดท 12.03.2561 อ่านจำนวน 92 ครั้งระหว่างวันที่ 1 - 4 มีนาคม 2561 รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เดินทางหารือร่วมกับอธิการบดี และผู้บริหารจาก Okayama University เพื่อแลกเปลี่ยนนักวิจัย ร่วมทำงานวิจัยด้านอาหารและสมุนไพร และเพื่อพัฒนานักวิจัยให้ได้รับปริญญาเอก ณ Okayama University ประเทศญี่ปุ่น

อัพเดท 13.03.2561 อ่านจำนวน 33 ครั้งเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ ภายใต้โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน จังหวัดสุโขทัย จำนวน 67 คน เข้าศึกษาดูงานสถาบันฯ เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการ เป็นต้นแบบการนำไปปรับใช้ในการพัฒนาอาชีพเกษตรในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย โดยมี คุณพิศมัย ศรีชาเยช นักวิจัยชำนาญการ, คุณวนิดา เท...

อัพเดท 13.03.2561 อ่านจำนวน 37 ครั้งวันที่ 9 มีนาคม 2561 ดร.ดาลัด ศิริวัน รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และคณะ เข้ามอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ครบรอบ 52 ปี โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุภา หารหนองบัว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุม 341 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์กายภาพ 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อัพเดท 11.03.2561 อ่านจำนวน 51 ครั้ง... 1 2 3 4 5 ...

 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000