หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ > หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม

หลักสูตร “การแปรรูปอาหารเพื่อยืดอายุการเก็บ” อบรมวันที่ 16 มีนาคม 2564 ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โทรศัพท์ : 0-2942-8629 ต่อ 1223

อัพเดท 15.01.2564 อ่านจำนวน 9 ครั้งรอพบกับกิจกรรม Molecular Gastronomy and Molecular Cooking เร็ว ๆ นี้

อัพเดท 15.01.2564 อ่านจำนวน 26 ครั้งประชาสัมพันธ์หลักสูตร “น้ำผลไม้เข้มข้นและน้ำหวานเข้มข้นบรรจุขวดเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา” อบรมวันที่ 25 มีนาคม 2564 ค่าลงทะเบียน 1,800 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โทรศัพท์ : 0-2942-8629 ต่อ 1223

อัพเดท 13.01.2564 อ่านจำนวน 11 ครั้งวันที่ 13 มกราคม 2564 ผู้แทนจากกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เข้ามอบกระเช้าผลิตภัณฑ์ สวัสดีปีใหม่ 2564 แด่ ดร.พิศมัย ศรีชาเยช ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องผู้อำนวยการ อาคารอมรภูมิรัตน

อัพเดท 13.01.2564 อ่านจำนวน 16 ครั้งประชาสัมพันธ์หลักสูตร “เทคนิคในการผลิตผักและผลไม้แช่อิ่มชนิดแห้ง (CANDIED FRUITS AND VEGETABLES)” อบรมวันที่ 18 มีนาคม 2564 ค่าลงทะเบียน 1,900 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โทรศัพท์ : 0-2942-8629 ต่อ 1223 หรือ 081-8904224 (คุณสงกรานต์ ลาเวียง , คุณสุพรรษา สายสินธุ์)

อัพเดท 12.01.2564 อ่านจำนวน 14 ครั้ง... 1 2 3 4 5 ...

 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000